Muzea a umění

„Itálie a Německo“, Friedrich Overbeck - popis malby

„Itálie a Německo“, Friedrich Overbeck - popis malby

Itálie a Německo - Friedrich Overbeck. 95x105

Friedrich Overbeck je německý umělec, vůdce Nazarenes (skupina, která dostala jméno od židovské sekty Nazarenes, známý pro jejich spravedlnost).

Předkládané dílo je originálem originálu, který byl napsán v Římě v letech 1811 až 1828 a uložen v Mnichově na Novém Pinakotheku. Podnětem pro psaní obrázku s tímto spiknutím bylo další stvoření - alegorický obraz od přítele z Overbecka, také „Nazarene“, Franze Pforra, který zemřel brzy (ve 24), „Sulamith a Marie“.

Pokud ale Pforr rozdělí světy Sulamifi a Marie, pak Overbek světy Itálie a Německo - na obraz alegorických ženských postav těchto zemí - v sestersky se sjednocujícím. Ženy se na sebe dívají s důvěrou a něhou. Současně s každou z nich je spojena určitá monumentalita, která symbolizuje rovnocenné role zemí v historii lidstva. Gesto rukou obou postav, prokládání jejich prstů je pozoruhodné. Když je plátno maloval, bylo to jejich umělecké soustředění zvláštním zájmem.


Podívejte se na video: Jan Dobeš: Konrad Henlein zpočátku neusiloval o připojení Sudet k Německu (Leden 2022).