Muzea a umění

Lodě mimo Normandii - Richard Parks Bonington

Lodě mimo Normandii - Richard Parks Bonington

Lodě mimo Normandii - Richard Parks Bonington. 34x46

Richard Bonington (1802-1828) - anglický krajinář, který patří do kruhu romantiků. Boningtonova kariéra a život byl velmi krátký, zemřel na tuberkulózu ve 25 letech. Hlavní díla první poloviny XIX. Století byla věnována zamlženým břehům Anglie a Normandie, pobřežní krajiny Itálie. "Lodě u pobřeží"- jedno z nejlepších realistických děl malíře, ne bez určité romantické nálady." Malý obrázek ukazuje odliv na úpatí křídových útesů. Moře ustupovalo a odkrylo dno malého přístavu. Čluny jsou v nestabilní poloze a těžký vůz tažený koněm, kolem kterého se lidé kolemplížili, téměř vjel do moře. Naproti tomu lehké lodě volně klouzají podél obzoru. Obloha v práci je zvláštní - průsvitná mlhou mlhy. Jasné slunce osvětlovalo útesy odlamující se do moře. Na rozdíl od mnoha umělců, kteří rádi zobrazovali bouře a bouře, Bonington rád psal obvyklý, klidný stav vodního prvku a přírody.


Podívejte se na video: Life Onboard a Quark Expeditions Vessel: Incredible On-Ship Experiences (Leden 2022).